Priser 2017

Vi eftersträvar en enkel och förutsägbar prissättning. På alla priser nedan tillkommer moms.

Stationsavgift 2 000 kr.

Inseminering med fryst sperma FAI 6 000 kr.

Dygnskostnad
Uppstallning i box med daglig utevistelse i egen hage 200 kr/250 kr med föl.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer kostnader för eventuella behandlingar.

För kostnader och villkor gällande spermaleverans till Bondarp hör med respektive hingststation/spermaagent.