Så här går det till

Anmälan
Det finns en del formaliteter som måste klaras av. Dessa är olika beroende på var man tänker registrera fölet. Den blankett vi behöver ifylld finns här nedan som pdf för utskrift.
För ASVH-licensierade hingstar anmäler du på www.sprangrulla.se

Semineringsavtal blankett

Nästa steg är att du tar kontakt med oss per telefon.

När du kommer till oss vill vi att:

  • Eventuella bakskor ska vara avtagna.
  • Stoet ska vara i gott hull.
  • Hästens pass är med.

Första undersökningen
När stoet kommit gör vi en första undersökning av yttre och inre sexualorgan och fastställer om det finns något onormalt som påverkar hennes chans att bli dräktig samt i vilken sexualfas hon befinner sig i.

Fryst sperma (FAI)
Stoägaren beställer sperman för leverans till Bondarp där den förvaras tills den används. När stoet kommer i brunst följs äggstocksutvecklingen var 8:e timma tills ägglossningen närmar sig, då undersöks hon oftare. Den s.k. djupinseminationsmetoden tillämpas, vilket innebär att sperman deponeras längst ut i det livmoderhorn som ligger närmast äggstocken med ägglossning. Normalt semineras bara en gång per brunst. Alla kontroller, semineringar och dräktighetsundersökningar t.o.m. 15 augusti ingår i priset.

Mer om insemination med fryst sperma
Fryst sperma har en stor fördel framför kyld, flytande sperma: Den beställs i förväg och lagras på seminstationen och den är då redan på plats när det är optimalt att seminera stoet. Nackdelen är att man måste undersöka stoet ofta för att kunna seminera inom sex timmar från ägglossningen.

Seminering med fryst blir visserligen dyrare än vanlig seminering men vår erfarenhet är att resultaten med fryst blir lika bra som med färsk sperma från hingstar i Sverige. Man slipper också de stressiga och osäkra transporterna av färsk sperma.

Har du frågor kring seminering svarar vår seminveterinär Anders Darenius gärna på frågor, tel 070-674 28 79, anders@synalfa.se