Kontakt

Välkommen till

Bondarp Stuteri och Seminstation
Gert och Anita Monell
Bondarp 1
578 94  ANEBY

tel hem 0140 24043
mobil Gert Monell 0708-74 46 41
mobil Anita Monell 0760-27 78 19

gert.monell@gmail.com