Vår seminveterinär

Anders DareniusAnders Darenius har arbetat med hästsemin i trettio år. Bland annat har han drivit Rodga Semin utanför Norrköping, han har också varit banveterinär vid Mantorps travbana. År 2010 flyttade Anders till Gränna och vi inledde ett samarbete år 2011.

Vi är glada att stå till tjänst med en ytterst välmeriterad och engagerad seminveterinär.

Djupinsemination 
- Vårt mål på Bondarp är att stona blir dräktiga, givetvis, men vi vill också utveckla semintjänsten. Ett  led i det är att använda djupinsemination vid fryst sperma.

Anders kontaktuppgifter:
Anders Darenius, Alboga 4, 563 93 Gränna
0706 74 28 79
anders@synalfa.se

004

008